Record details

Title
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
Other titles
    Chemistry of Neoproterozoic calcaroeous rocks from the Barrandian
Author
    Drábek, Milan
    Pouba, Z.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    1999
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
Thesaurus term
    geochemistry, calcareous rocks, Neoproterozoic, Barrandian
Keyword
    Barrandienského
    Chemismus
    Proterozoika
    Svrchního
    Vápenců
Abstract (in czech)
   Geochemistry of calcareous rocks from Barradnian Neoproterozoic.
Abstract (in english)
   Chemistry of Neoproterozoic calcaroeous rocks from the Barrandian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014