Record details

Title
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika
Statement of responsibility
    Milan Drábek, Zdeněk Pouba
Other titles
    Chemical composition of Barrandian Upper Proterozoic limestones
Author
    Drábek, Milan
    Pouba, Zdeněk, 1922-
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    s. 27-28
Notes
    2 tab.
Subject group
    Barrandien
    chemismus hornin
    proterozoikum
    sedimentace
    vápenec
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Barrandienského
    Chemismus
    Proterozoika
    Svrchního
    Vápenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012