Record details

Title
    Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín
Statement of responsibility
    Pavel Novotný, Jiří Zimák
Other titles
    Chemismus epidotu ze žil alpského typu v okolí Sobotína
Author
    Novotný, Pavel, 1954-
    Zimák, Jiří
Language
    německy
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Vol./nr.
    Roč. 37
Pages
    s. 27-36
Year
    2001
Notes
    1 obr., 2 tab., 2 s.bibl.
    Anglické, české resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Subject group
    alpská parageneze
    amfibolit
    epidot
    lokalita mineralogická
    parageneze
    pneumatolýza
    silesikum
    složení
    železo
Geographical name
    ČR-Morava
    Maršíkov (Šumperk)
    Petrov nad Desnou (Šumperk)
    Rejhotice (Šumperk)
    Sobotín (Šumperk)
    Vernířovice (Šumperk)
Keyword
    Alpinen
    Chemismus
    Epidot
    Klüften
    Sobotín
    Umgebung
Abstract (in english)
   Fissure-mineralization of Alpine-type with clinozoisite-epidote occurs in the surroundings of Sobotín, mainly in amphibolites and related rocks of the Sobotín Massif. EDA results are tabulated for clinozoisite-epidote (Ps = 3-46) from 25 localities
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012