Record details

Title
    Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks
Author
    Hanzlík, Josef
    René, Miloš
Conference
    MAEGS-10 Chalenges to Chemical Geology (01.09.1997-05.09.1997 : Karlovy Vary, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 3
Pages
    s. 55
Year
    1997
Notes
    Projekt: GA205/96/0914, GA ČR
Keyword
    Chemistry
    Composition
    Mineral
    Relation
    Rocks
    Surrounding
    Waters
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012