Record details

Title
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Marta Scharmová
Author
    Scharmová, Marta
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 4
Pages
    s. 243-248
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    cenoman
    česká křídová pánev
    diagram (práškový, Laueho)
    křída
    lužická oblast
    mikrosonda elektronová
    minerály
    mřížkové konstanty
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hamr-Stráž pod Ralskem
Keyword
    Arsenogoyazite
    Bohemia
    Chernovite-(Y
    Cretaceous
    Czechoslovakia
    Deposit
    Hamr
    Northern
    Uranium
Abstract (in czech)
   Nalezeny dva vzácné minerály černovit-[Y] a arsenogoyazit, dále byl identifikován crandallit a uraninit
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012