Record details

Title
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
Statement of responsibility
    Sergej Petrovič Korikovskij, Pavol Grecula, Vladimir Alexandrovič Boronichin, Olga Timofejevna Unanova
Author
    Boronichin, Vladimir Alexandrovič
    Grecula, Pavol
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Unanova, Olga Timofejevna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 24, no. 1-2
Pages
    s. 29-37
Year
    1992
Notes
    1 obr.,2 tab.,4 diagr.,13 bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza hornin
    asociace
    chloritická břidlice
    facie metamorfní
    litogeochemie
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    pískovce
    teplota
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nižná Slaná
Keyword
    Chloritoid-pyrophyllite-muscovite
    Equilibria
    Gemeric
    Mineral
    Protoliths
    Schists
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012