Record details

Title
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Chlorites of Alpine-type veins in the Sobotín region (Czech Republic)
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 2
Pages
    s. 161-169
Year
    2000
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    alpská parageneze
    amfibolit
    asociace minerální
    chlorit
    dajka
    geotermometrie
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pneumatolýza
    silesikum
    složení
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrubý Jeseník
    Sobotín (Šumperk)
Keyword
    Alpského
    Chlority
    Sobotínsku
    Typu
    žil
Abstract (in english)
   Mineral paragenesis and chlorites of the clinochlore-chamosite solid solution series are described from the Alpine-type veins in gneisses of the Desná crystalline unit and in rocks of the Sobotín amphibolite massif in the Jeseníky Mts. EDA results are tabulated for chlorites from eleven localities. Six different compositional chlorite geothermometers have been applied
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012