Record details

Title
    Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti
Statement of responsibility
    Dagmar Létavková
Author
    Létavková, Dagmar
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I
Pages
    s. 103-108
Notes
    4 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    622
Conspectus category
    622
Subject group
    analýza regresní
    analýza statistická
    atmogeochemie
    degazace
    důl opuštěný
    hornoslezská pánev
    metan
    proudění
    tlak
    uhlí bituminózní
    území poddolované
    vrt
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostrava
Keyword
    Chování
    Jaklovecké
    Oblasti
    Odplyňovacích
    Vrtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012