Record details

Title
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 5
Pages
    s. 146-152
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Protected Areas in the Light of their Landscape History. The Moravian Karst and its Contribution to Postglacial Landscape History
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Chráněná
    Doby
    Historie
    Krajinné
    Kras
    Moravský
    Poledové
    Poznání
    Přínos
    Světle
    území
Abstract (in czech)
   Postavení Moravského krasu mezi našimi krasovými oblastmi není dáno jen mimořádným bohatstvím jeskyní, ale i jeho podnebím, které podmiňuje značnou odlišnost jeho flóry a fauny od živého světa Pálavy i Českého krasu.
Abstract (in english)
   The Postglacial development recorded in the Moravian Karst thus threw light on the Holocene environmental history of mesic Bohemian uplands which, in general, are poor in sites providing a fossil evidence.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012