Record details

Title
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Protected areas in the light of their landscape history. Nízké Tatry Mts. - a mountain biocorridor in the core of the West Carpathians
Author
    Ložek, Vojen, 1925-
Language
    česky
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 8
Pages
    s. 242-247
Year
    2000
Notes
    4 obr., 6 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ochr. Přír.
Classfication no.
    502
    55(1)
    551.4
    551.7
    562/569
Conspectus category
    502
    55
    56
Subject group
    biostratigrafie
    Gastropoda
    horniny karbonátové
    krajina
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    Mollusca
    ochrana přírody
    reliéf
    taxon endemický
Geographical name
    Nízké Tatry (Slovensko)
    Slovensko
Keyword
    Biokoridor
    Chráněná
    Historie
    Horský
    Karpat
    Krajinné
    Nitru
    Nízké
    Světle
    Tatry
    území
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012