Record details

Title
    Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska
Other titles
    Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)
Author
    Chvojka, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy
Vol./nr.
    Roč. 26, č. prosinec
Pages
    29
Year
    2008
Thesaurus term
    Bohemia
    Czech Republic
    faunistics
    Frýdlant region
    Jizerské hory Mts
    Trichoptera
Keyword
    Chrostíci
    Frýdlantska
    Hor
    Jizerských
    Trichoptera
Abstract (in czech)
   Během entomologického průzkumu v Jizerských horách a na Frýdlantsku bylo v letech 1989-2008 celkem zjištěno 132 druhů chrostíků. Celkem 110 druhů bylo nalezeno v CHKO Jizerské hory, včetně vzácných druhů Wormaldia pulla (McLachlan, 1878), Polycentropus irroratus (Curtis, 1835), Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871, Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834), H. tenuis Navás, 1932 a Agrypnia pagetana Curtis, 1835, zatímco 68 druhů, včetně Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761), Ylodes simulans (Tjeder, 1929), Ceraclea senilis (Burmeister, 1839) a Oecetis testacea (Curtis, 1834), bylo zjištěno na Frýdlantsku. Všechny zjištěné druhy jsou uvedeny s podrobnými lokalitními údaji.
Abstract (in english)
   A total of 132 species of Trichoptera were recorded during an entomological survey in the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic) in 1989-2008. Altogether 110 species were found in the Jizerské hory Protected Landscape Area, including the rare species Wormaldia pulla (McLachlan, 1878), Polycentropus irroratus (Curtis, 1835), Plectrocnemia geniculata McLachlan, 1871, Hydropsyche fulvipes (Curtis, 1834), H. tenuis Navás, 1932, and Agrypnia pagetana Curtis, 1835, while 68 species, including Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761), Ylodes simulans (Tjeder, 1929), Ceraclea senilis (Burmeister, 1839), and Oecetis testacea (Curtis, 1834), were collected in the Frýdlant region. All recorded species are listed together with their locality data.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012