Record details

Title
    Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody
Statement of responsibility
    Mikuláš Balco
Other titles
    Target Project of Basic Research: Processes of Formation, Protection and Utilization of Drinking Water Resources
Author
    Balco, Mikuláš
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3
Pages
    s. 196-206
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    analýza škodlivin
    modely v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    pitná voda
    pozorování režimní
    projekty
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    04
    Cielový
    Ochrana
    Pitnej
    Procesy
    Projekt
    Vody
    Výskumu
    Využiteĺnosť
    Vzniku
    Základného
    Zdrojov
Abstract (in czech)
   Cílový program má 13 subprojektů, jejichž náplní se autor zabývá. Z početných výsledků prezentuje je ty, které mají zásadní význam pro splnění hlavního projektu a pro prohloubení poznání fyzikální podstaty procesů, tvorby, ochrany a racionálního využití zdrojů pitné vody a rozvoj věd o vodě. Technicko-organizačním pracovištěm cílového programu byl Ústav hydrologie a hydrauliky SAV v Bratislavě. Na řešení se podílelo 22 pracovišť vědecko-výzkumné základny z celé republiky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012