Record details

Title
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
Statement of responsibility
    N.V. Čukanov, I.V. Pekov, S. Möckel, A.J. Zadov, V.T. Dubinčuk, I. V. Pekov
Other titles
    Zinclipscombite ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - a new mineral
Author
    Čukanov, N. V.
    Dubinčuk, V. T.
    Möckel, S.
    Pekov, I. V.
    Zadov, A. J.
Language
    rusky
Source title - serial
    Zapiski Rossijskogo mineralogičeskogo obščestva
Vol./nr.
    Vyp. 135, no. 6
Pages
    s. 13-18
Year
    2006
Notes
    2 diagr., 2 fot., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    transkripce jmen ruských autorů do angličtiny: Chukanov, N. V., Pekov, I. V., Zadov, A. E., Dubinchuk, V. T.; transkripce jména S. Möckela do ruštiny Š. Mëkkel´
    Zkr. název ser.: Zap. Ross. mineral. Obšč.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    difrakce rentgenová
    fosforečnany
    ložisko hydrotermální
    mangan
    nový minerál
    rudy Cu
    sferulit
    spektrum IR
    spektrum Moessbauerovo
    tyrkys
    zinek
    železo dvojmocné
    železo trojmocné
Geographical name
    Brazílie-Minas Gerais
    Cyrilov (Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí)
    Česko
    Otov (Domažlice, Domažlice)
    USA-Nevada
Keyword
    Cinklipskombit
    Mineral
    Novyj
    ZnFe23+(PO4)2(OH)2
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012