Record details

Title
    Clastic cave deposits in Botovskaya cave (Eastern Siberia, Russian Federation)
Author
    Chadima, Martin
    Hercman, H.
    Kadlec, Jaroslav
    Lisá, Lenka
    Oberhänsli, H.
    Osintsev, A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Cave and Karst Studies
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 3
Pages
    s. 142-155
Year
    2008
Notes
    Projekt: INTAS 03-51-4152 Speleothems and other cave sediments from Siberia: an archive from the boreal climate zone with the potential for climate reconstruction on an annual to decadal basis (SPELEOARCH)
    Překlad názvu: Klastické jeskynní sedimenty v Botovské jeskyni (Východní Sibiř, Rusko)
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Botovskaya Cave
    cave sediments
    mineral magnetism
Keyword
    Botovskaya
    Cave
    Clastic
    Deposits
    Eastern
    Federation
    Russian
    Siberia
Abstract (in czech)
   Klastické sedimenty v Botovské jeskyni se ukládaly ve dvou obdobích, jak bylo zjištěno pomocí magneto-mineralogických a mineralogických metod. Zdrojem starších sedimentů jsou pískovce, tvořící podloží i nadloží zkrasovělých vápenců. Zdrojem mladších sedimentů jsou pedogenezí postižené produkty zvětrávání, přemístěné do podzemí z povrchu nad jeskynním systémem.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012