Record details

Title
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
Statement of responsibility
    R. Čopjaková, R. Škoda
Author
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 155
Pages
    p. 45
Year
    2009
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Classfication no.
    550.9
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza valounová
    Český masiv
    datování U/Th/Pb
    flyš
    geologie regionální
    granit
    karbon
    konglomerát
    monazit
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    ortorula
    železnohorský pluton
Geographical name
    Česko
    Drahanská vrchovina (Česko)
Keyword
    Bohemian
    Clasts
    Conglomerates
    Electron
    Evidence
    Kořenec
    Massif
    Microprobe
    Monazite
    Pb
    Račice
    Rhenohercynicum
    Rocks
    Study
    Th-U-total
    Variscan
    Within
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012