Record details

Title
    Clay Minerals - humic acid systems:Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
Author
    Chmielová, Marta
    Klika, Z.
    Kula, Petr
    Martinec, Petr
    Navrátilová, Zuzana
    Weiss, Z.
Conference
    Conference on Clay Mineralogy and Petrology (14. : 02.09.1996-06.09.1996 : Banská Štiavnica, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica. Clays
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 2
Pages
    s. 101
Year
    1995
Notes
    Projekt: GA203/93/0363, GA ČR
Keyword
    Acid
    Clay
    Electrodes
    Humic
    Means
    Minerals
    Modified
    Sorption
    Studied
    Systems:Cu(II
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012