Record details

Title
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
Statement of responsibility
    T. Chodak, A. Bogda
Author
    Bogda, A.
    Chodak, T.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976
Pages
    s. 8
Classfication no.
    549
    551.3
Conspectus category
    549
Subject group
    horniny magmatické
    konference
    kvartér Českého masivu
    metamorfika
    mikromorfologie půdní
    minerály jílové
    pedogeneze
    půda hnědá
    západosudetská oblast
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Clay
    Developed
    Magmatic
    Metamorphic
    Minerals
    Rocks
    Soils
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012