Record details

Title
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
Statement of responsibility
    Vít J.
Author
    Vít, Jan, 1967-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 123
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    analýzy kvantitativní
    kaolinit
    konference
    kras
    kvartér Českého masivu
    minerály jílové
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    sedimentace fluviální
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravský kras
Keyword
    Area
    Clay
    Karst
    Minerals
    Moravian
    Northern
    Ponor
    Sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012