Record details

Title
    Climate changes in relation to the geomagnetic and solar activity at different QBO phases
Author
    Bochníček, Josef
    Bucha, Václav
    Hejda, Pavel
    Marvanová, Věra
    Pýcha, Josef
Conference
    Climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Regional workshop (11.09.1995-15.09.1995 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Proceedings
Pages
    s. 342-346
Keyword
    Activity
    Changes
    Climate
    Different
    Geomagnetic
    Phases
    QBO
    Relation
    Solar
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013