Record details

Title
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
Author
    Gilíková, Helena
    Hladil, Jindřich
    Leichmann, Jaromír
    Patočka, František
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    What we have already known about sediments of Cambrian age in the south part of Brunovistulicum
Pages
    2
Keyword
    Brunovistulika
    části
    Již
    Jižní
    Kambria
    Sedimentech
    Víme
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014