Record details

Title
    Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
Other titles
    What brought revision of Cf 600Drnholec-5 and 7 boreholes for solution of stratigraphy of the Karpatian/Badenian boundary?
Author
    Adámek, Josef
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    4
Year
    2006
Thesaurus term
    Cf 600 Drnholec-5 and Cf 600 Drnholec-7 boreholes, Karpatian, Lower Badenian, foraminifers, well logs, correlations
Keyword
    Baden
    Cf-600
    Drnholec-5
    Hranice
    Karpat/spodní
    Mělkých
    Naftových
    Problému
    Přinesla
    Revise
    řešení
    Vrtů
Abstract (in czech)
   Revize vrtů Cf 600 Drnholec-5 a Cf 600 Drnholec-7 přinesly upřesňující informace umožňující řešit problematiku stáří spodno- a středněbadenských sedimentů. V profilu vrtu Cf 600 Drnholec-5 byla revizí výběrů mikrofauny verifikována hranice karpat-sp. baden, což přispěje k regionálnímu řešení vztahů obou stratigrafických stupňů a zároveň k upřesnění stáří vymezovaných litostratigrafických jednotek.
Abstract (in english)
   What brought revision of Cf 600Drnholec-5 and 7 boreholes for solution of stratigraphy of the Karpatian/Badenian boundary?
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014