Record details

Title
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
Statement of responsibility
    Pavla Petrová, Josef Adámek
Other titles
    What brought revision of Cf 600 Drnholec-5 and 7 boreholes for solution of stratigraphy of the Karpatian/Badenian boundary?
Author
    Adámek, Josef
    Petrová, Pavla
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 48-51
Year
    2006
Notes
    1 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Classfication no.
    551.7
    562/569
    912
Conspectus category
    55
    912
Subject group
    baden
    biostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    karotáž
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    korelace stratigrafická
    litofacie
    mapa geologická
    miocén
    paleontologie
    stratigrafická hranice
    terciér
    vrt průzkumný
Geographical name
    Drnholec (Břeclav, Mikulov)
    Morava (Česko)
Keyword
    34-12
    Baden
    Cf-600
    Drnholec-5
    Hranice
    Karpat/spodní
    Mělkých
    Naftových
    Pohořelice
    Problému
    Přinesla
    Revize
    řešení
    Vrtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012