Record details

Title
    Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek?
Author
    Hanuš, Václav
    Špičák, Aleš
    Vaněk, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    s. 196-199
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: The processes at convergent margins of the lithospheric plates
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    active volcanoes
    convergent plate margins
    subduction zones
Keyword
    Děje
    Desek
    Konvergentních
    Litosférických
    Okrajích
Abstract (in czech)
   Přibližně před 40 lety vznikl základní koncept dnes všeobecně přijímané teorie tektoniky litosférických desek. Podle této teorie je svrchní slupka Země, 100 km mocná litosféra, tvořena několika tuhými deskami. Jednotlivé desky se vůči sobě pohybují rychlostí několika cm za rok. Vzájemný pohyb dvou sousedních desek může být trojího typu.
Abstract (in english)
   The inhomogeneous spatial distribution of earthquake foci at convergent plate margins enables to find the shape and internal structure of subduction zones, the tectonic pattern of the continental wedge above the subduction zones, the probable site of primary calc-alkaline magma of active volcanoes, and to explain the occurrence of hypogene mineral deposits.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013