Record details

Title
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
Statement of responsibility
    Pavel Kalenda & Petr Pecina
Author
    Kalenda, Pavel
    Pecina, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 48
Pages
    s. 7-13, 1 s. obr. příl.
Year
    2008
Notes
    1 obr., 4 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Classfication no.
    550.2
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    atmosféra
    jevy šokové
    kinematika
    kráter impaktní
    model matematický
    moldavit
    petrogeneze
    podmínky P-T
    rychlost
    tavení
    tektity
Geographical name
    Česko
    Německo
Keyword
    Matematického
    Modelu
    Tektitů
    Vyplývá
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012