Record details

Title
    Coal clasts in the Upper Westphalian sequence of the South Wales coal basin : Implications for the timing of maturation and fracture permeability
Statement of responsibility
    Rodney A. Gayer, Jiří Pešek, Ivana Sýkorová, Pavla Valterová
Other titles
    Coalbed Methane and Coal Geology (Variant.)
Author
    Gayer, Rodney A.
    Pešek, Jiří, 1936-
    Sýkorová, Ivana, 1969-
    Valterová, Pavla
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological society special publication
Vol./nr.
    Vol. 109
Pages
    p. 103-120
Year
    1996
Notes
    8 obr., 4 fot., 2 tab., 2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Soc. spec. Publ. (London).
Subject group
    karbon-svrchní
    metan
    miospory
    přeměna organické hmoty
    sedimentologie
    sedimenty klastické
    uhelná petrologie
    uhelná sloj
    uhlí bituminózní
Geographical name
    Velká Británie-Wales
Keyword
    Basin
    Clasts
    Coal
    Fracture
    Implications
    Maturation
    Permeability
    Sequence
    South
    Timing
    Upper
    Wales
    Westphalian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012