Record details

Title
    Coal tonsteins and other tufogenous rocks as important marker horizons in the Czechoslovak part of the Upper Silesian coal basin
Other titles
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve