Record details

Title
    Cobalt-containing silicon oxycarbide glasses derived from poly[methyl(phenyl)]siloxane and cobalt phthalate
Author
    Kolář, František
    Machovič, Vladimír
    Svítilová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Non-Crystalline Solids
Vol./nr.
    Roč. 352, 26-27
Pages
    s. 2892-2896
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Oxykarbidová skla s kobaltovými částicemi, připravená na bázi polymethyl(fenyl)siloxanů a ftalátu kobaltnatého
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    ceramics
    optical spectroscopy
    scanning electron microscopy
Keyword
    Cobalt
    Cobalt-containing
    Derived
    Glasses
    Oxycarbide
    Phthalate
    Poly[methyl(phenyl)]siloxane
    Silicon
Abstract (in czech)
   Silikonoxykarbidy s obsahem kobaltu byly připraveny pyrolýzou směsí polymethyl(fenyl)siloxanů a ftalátu kobaltnatého. Struktura skel byla studována elektronovou mikroskopií, BSE, Ramanovou a IR spektroskopií. Přítomnost kobaltu zvyšuje polymerizační stupeň sklovitého podílu a uhlíková fáze je uzavřena v SiOC síti.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012