Record details

Title
    Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin
Statement of responsibility
    Milada Vavrdová
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 65, no. 4
Pages
    s. 237-242
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    arenig
    Barrandien
    llanvirn
    ordovik
    paleogeografie
    palynologie
    popis taxonů
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Acritarchs
    Arenig/Llanvirn
    Basin
    Boundary
    Coenobial
    Other
    Palynomorphs
    Prague
Abstract (in czech)
   V asociacích rostlinných mikrofosilií ze vzorků z klabavského a šáreckého souvrství byla zjištěna akritarchia, vytvářející pravidelná seskupení, připomínající coenobiální řasy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012