Record details

Title
    Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton
Statement of responsibility
    Luděk Minařík, Alena Cimbálníková, Jaromír Ulrych
Other titles
    Koexistenční vztahy amfibolu a biotitu v durbachitických horninách středočeského plutonu
Author
    Cimbálníková, Alena
    Minařík, Luděk
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 1988, no. 3
Pages
    p. 259-287
Year
    1989
Notes
    12 obr., 3 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    fylosilikáty
    genetická krystalografie
    hlubinné horniny "bez křemene" a foidů
    horninotvorné minerály
    inosilikáty
    moldanubikum
Geographical name
    ČSSR-Čechy
Keyword
    Amphibole-biotite
    Bohemian
    Central
    Coexisting
    Durbachitic
    Pairs
    Pluton
    Rocks
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012