Record details

Title
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
Statement of responsibility
    Andrzej Traczyk, Piotr Migoń
Other titles
    Soubor povrchových tvarů chladného klimatu v Sudetech : vlivy litologie, reliéfu a historie zalednění
Author
    Migoń, Piotr
    Traczyk, Andrzej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 35, no. suppl.
Pages
    p. 185-210
Year
    2000
Notes
    4 obr., 7 fot., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    geomorfologie
    glaciální modelace
    klima
    kůra zvětrávací
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    periglaciální jevy
Geographical name
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Cold-climate
    Effects
    Glacial
    History
    Landform
    Lithology
    Patterns
    Relief
    Sudetes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012