Record details

Title
    Combined solar and QBO effects on the modes of low-frequency atmospheric variability in the Northern Hemisphere
Author
    Bochníček, Josef
    Hejda, Pavel
    Huth, Radan
    Pokorná, Lucie
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics
Vol./nr.
    Roč. 71, č. 13
Pages
    s. 1471-1483
Year
    2009
Notes
    Projekt: GA205/05/2282, GA ČR3cav_un_auth*0001336
    Projekt: IAA3042101, GA AV ČR3cav_un_auth*0000338
    Projekt: IAA300420805, GA AV ČR3cav_un_auth*0239511
    Překlad názvu: Kombinované sluneční a QBO vlivy na módy nízkofrekvenční proměnlivosti atmosféry na severní polokouli
    Rozsah: 13 s. : web
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Subject category
    Modes of variability
    Quasi-biennial oscillation
    Solar activity
    Tropospheric circulation
Keyword
    Atmospheric
    Combined
    Effects
    Hemisphere
    Low-frequency
    Modes
    Northern
    QBO
    Solar
    Variability
Abstract (in czech)
   Zkoumáme společné vlivy sluneční aktivity a fáze kvazidvouleté oscilace (QBO) na módy nízkofrekvenční proměnlivosti troposférické cirkulace na severní polokouli v zimě. Sluneční aktivita a QBO společně ovlivňují tvar, prostorový rozsah a intenzitu módů; vlivy QBO jsou však obecně slabší než vlivy sluneční aktivity.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013