Record details

Title
    Comment to a paper "The origin of high magnetic remanence in the fault pseudotachylites: Theoretical considerations and implication for coseismic electrical currents"
Author
    Kletetschka, Günther
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Tectonophysics
Vol./nr.
    Roč. 419, 1-4
Pages
    s. 99-99
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Komentář ke článku "Původ vysoké remanence u zlomových pseudotachylitů: teoretické zvážení a implikace coseismickych elektrických proudů"
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    coseismic electric currents
    magnetic remanence
    magnetite
    REM
Keyword
    Comment
    Considerations
    Coseismic
    Currents
    Electrical
    Fault
    High
    Implication
    Magnetic
    Origin
    Paper
    Pseudotachylites
    Remanence
    Theoretical
Abstract (in czech)
   Komentář ke článku "Původ vysoké remanence u zlomových pseudotachylitů: teoretické zvážení a implikace koseismickych elektrických proudů".
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012