Record details

Title
    Comments on "The use of field dependence of magnetic susceptibility for monitoring variations in titanomagnetite composition - a case study on basanites from the Vogelsberg 1996 drillhole, Germany", by de Wall and Nano, Stud. Geophys. Geod., 48, 767-776
Author
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 2
Pages
    s. 255-258
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Poznámky k článku "Využití závislosti magnetické susceptibility na magnetickém poli pro monitorování změn ve složení titanomagnetitu - případová studie basanitů z vrtu Vogelsberg 1996, Německo" autorů de Wall a Nano, Stud. Geophys. Geod.,:48, 767-776
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Curie temperature
    magnetic susceptibility
    titanomagnetite composition
Keyword
    48
    767-776
    1996
    Basanites
    Case
    Comments
    Composition
    Dependence
    Drillhole
    Field
    Geod
    Geophys
    Germany
    Magnetic
    Monitoring
    Nano
    Stud
    Study
    Susceptibility
    Titanomagnetite
    Use
    Variations
    Vogelsberg
    Wall
Abstract (in czech)
   V poslední době je ve více publikovaných pracích často využívána teplotní závislost magnetické susceptibility k určení Curieovy (Néelovy) teploty. Jsme toho názoru, že tato teplota není vždy správně určena. Například, v poslední práci autorů de Wall a Nano (2004) byl použit postup platný pro teplotní závislost magnetizace. V našem krátkém příspěvku bychom rádi stručně upozornili na rozdíly mezi těmito přístupy, podrobnější analýza tohoto problému bude předmětem budoucí práce.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013