Record details

Title
    Comparison of mechanical properties and structural changes of continous basalt and glass fibres at elevated temperatures
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Goliáš, V.
    Hruška, J.
    Jakeš, P.
    Sucharda, Zbyněk
    Vávrová, I.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 82-88
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Srovnání mechanických vlastností a strukturních změn čedičových a skleněných vláken při zvýšených teplotách
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibre
    glass fibre
    tensile properties
Keyword
    Basalt
    Changes
    Comparison
    Continous
    Elevated
    Fibres
    Glass
    Mechanical
    Properties
    Structural
    Temperatures
Abstract (in czech)
   Zkoumaná čedičová vlákna mají horší elastickou a plastickou odezvu na tahové zatížení při zvýšených teplotách než vlákna skleněná. Chování čedičových vláken může být ovlivněno nástupem krystalizace, která byla zjištěna rentgenovou difrakcí po vyhřátí na 750°C.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012