Record details

Title
    Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
Statement of responsibility
    Bohuslav Růžek, Jan Vilhelm
Other titles
    Srovnání metod matematického modelování vlnového pole v mělké seizmice
Author
    Růžek, Bohuslav
    Vilhelm, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 1(87)
Pages
    p. 143-156
Year
    1992
Notes
    1 fot., 7 diagr., 13 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. A.
Subject group
    interpretace dat
    metody průzkumu
    model matematický
    seizmické modelování
    seizmika reflexní
Geographical name
    Brandýs nad Labem (Praha-východ)
    ČR-Čechy
Keyword
    Comparison
    Field
    Mathematical
    Methods
    Modelling
    Seismics
    Shallow
    Wave
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012