Record details

Title
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
Statement of responsibility
    Petra Steffanová, Pavel Mentlík
Author
    Mentlík, Pavel, 1971-
    Steffanová, Petra
Language
    anglicky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Vol. 13, no. 3
Pages
    p. 191-203
Year
    2007
Notes
    7 obr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Classfication no.
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    deflace
    glaciální modelace
    jezero ledovcové
    kar
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    morfogeneze
    morfometrie
    nadmořská výška
    pleistocén
Geographical name
    Bavorsko (Německo)
    Čechy (Česko)
    Šumava
Keyword
    Bohemian
    Characteristics
    Cirques
    Comparison
    Forest
    Morphometric
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 11. 2008
Import date
    8. 8. 2012