Record details

Title
    Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt
Other titles
    Porovnání koncentrací polutantů v pevných a kapalných usayených srážkách na Milešovce.
Author
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, Daniela
    Řezáčová, D.
    Tesař, Miroslav
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Third international conference on fog, fog collection and dew, 11- 15 October 2004, Cape Town, South Africa. Proceedings
Thesaurus term
    fog, deposited precipitation, Milesovka Mt., rime
Keyword
    Comparison
    Concentrations
    Deposited
    Liquid
    Milesovka
    Mt
    Pollutant
    Precipitations
    Solid
Abstract (in czech)
   Důležitý příspěvek pevných usazených srážek k celkovým srážkám je demonstrován maximálními hodnotami námraz. Absolutní maximum 52,3 kg/m2 bylo zjištěno na Milešovce 28.12.2002. Popsány jsou odběrové metody. Rozdíly v relativním obsahu volných iontů v průměrných vzorcích námrazy a mlhy jsou prezentovány spolu absolutními hodnotami.s
Abstract (in english)
   The important contribution of solid deposited precipitation to the precipitation total is demonstrated by maximum values of rime weight in this paper. The absolute maximum of 52.3 kg/m2 was detected at the Milesovka Mt. on December 28th 2002. The methods of sampling liquid and solid deposited precipitation and the differences in pollutant concentrations are described. The differences in relative content of selected free ions in average samples of rime and fog are presented together with their absolute values.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014