Record details

Title
    Comparison of synthetic seismograms calculated by QI approximations of the coupling ray theory with the Chebyshev spectral method
Author
    Pšenčík, Ivan
    Tessmer, E.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Seismic waves in complex 3-D structures. Report 14
Pages
    s. 99-105
Notes
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR3cav_un_auth*0000190
    Projekt: TSE SE 17/05/02, DFG, DE
    Překlad názvu: Srovnání syntetických seismogramů počítaných pomocí QI aproximace "coupling" paprskové metody s Čebyševovou spektrální metodou
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    Chebyshev spectral method
    qS waves
    weak anisotropy
Keyword
    Approximations
    Calculated
    Chebyshev
    Comparison
    Coupling
    Method
    QI
    Ray
    Seismograms
    Spectral
    Synthetic
    Theory
Abstract (in czech)
   Kvazi-izotropní aproximace "coupling" paprskové metody je numericky porovnána s Čebyševovou spektrální metodou. Jsou srovnávány syntetické seismogramy qS vln šířících se v modelu vertikálně nehomogenního slabě transverzálně izotropního prostředí s horizontální osou symetrie
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013