Record details

Title
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
Statement of responsibility
    Břetislav Adamus, Jevgenij Michajlovič Šeremet, Boris Semjonovič Panov
Author
    Adamus, Břetislav
    Panov, Boris Semjonovič
    Šeremet, Jevgenij Michajlovič
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 11-25
Year
    1992
Notes
    4 tab., 28 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    analýza hornin
    distribuce prvků
    granitoidy
    greizen
    hlavní prvky
    krušnohorsko-durynská oblast
    krušnohorský pluton
    vzácné prvky
Geographical name
    ČR-Čechy
    SNS-Ukrajina
Keyword
    Characteristic
    Comparison
    Granitoids
    Hory
    Krušné
    Metal
    Mts
    Petrogeochemical
    Rare
    Shield
    Ukrainian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012