Record details

Title
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
Statement of responsibility
    Ľubomír Lichner, Jaromír Dušek, Louis W. Dekker, Natalia Zhukova, Pavol Faško, Ladislav Holko, Miloslav Šír
Author
    Dekker, Louis W.
    Dušek, Jaromír, 1977-
    Faško, Pavol
    Holko, Ladislav
    Lichner, Ľubomír, 1949-
    Šír, Miloslav, 1956-
    Zhukova, Natalia
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Vol. 61, no. 4
Pages
    p. 299-304
Year
    2013
Notes
    1 obr., 5 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    infiltrace
    izotopy I
    izotopy radioaktivní
    modelování numerické
    proudění
    půdy
    studie experimentální
    zkouška stopovací
Geographical name
    Dunaj-oblast
    Slovensko
Keyword
    Assess
    Comparison
    Flow
    Heterogenity
    Methods
    Soils
    Two
    Water
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 1. 2014
Import date
    20. 5. 2014