Record details

Title
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
Other titles
    Kompletní biblografie zveřejněných a nezveřejněných prací profesora Ivo Chlupáče
Author
    Breiterová, Hana
    Čejchanová, Alena
    Fatka, Oldřich
    Kachlíková, Renata
    Platová, Klára
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 4
Pages
    10
Year
    2003
Thesaurus term
    bibliography
Keyword
    Bibliography
    Chlupáč
    Complete
    Ivo
    Prof
    Published
    Unpublished
    Works
Abstract (in czech)
   Přehled předkládá kompletní seznam zveřejněných a nezveřejněných prací profesora Ivo Chlupáče
Abstract (in english)
   Overview gives complete bibliogaphy published and unpublished works by Prof. ivo Chlupáč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014