Record details

Title
    Complex laboratory study of physical, mechanical and petrological properties of rocks
Statement of responsibility
    Rudolf Přikryl, Tomáš Lokajíček, Zdeněk Pros, Karel Drozd
Other titles
    Thermal and Mechanical Interactions in Deep Seated Rocks. Abstracts (Variant.)
Author
    Drozd, Karel
    Lokajíček, Tomáš
    Pros, Zdeněk
    Přikryl, Rudolf
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 40, no. 3
Pages
    p. 120
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    fyzikální vlastnosti hornin
    laboratorní zkoušky hornin
    petrofyzika
    vlastnosti fyzikální
    vlastnosti mechanické
    zkouška laboratorní
Keyword
    Complex
    Laboratory
    Mechanical
    Petrological
    Physical
    Properties
    Rocks
    Study
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012