Record details

Title
    Composite material based on aramid fibers and polysiloxane matrix modified by ydroxapatite nanoparticles
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Sochor, M.
    Sucharda, Zbyněk
    Suchý, Tomáš
Conference
    Experimental Stress Analysis (EAN) 2008. International scientific conference (46. : 02.06.2008-05.06.2008 : Horní Bečva, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Book of Contributions of 46th International Scientific Conference "EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS 2008"
Pages
    S. 219-222
Notes
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Kompozitní materiál na bázi aramidových vláken a polysiloxanové matrice modifikované hydroxyapatitovými částicemi
    Rozsah: 4 s.
    výzk. záměr MSM6840770012
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    composite material
    hydroxyapatite
    mechanical behavior
Keyword
    Aramid
    Based
    Composite
    Fibers
    Material
    Matrix
    Modified
    Nanoparticles
    Polysiloxane
    Ydroxapatite
Abstract (in czech)
   Tato studie si klade za cíl ověření vlivu nanočásticového hydroxyaptitu, jako bioaktivní příměsi matrice, na mechanické vlastnosti (jmenovitě pevnost v ohybu a ohybový modul pružnosti) kompozitního materiálu perspektivně použitelného v kostní chirurgii.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012