Record details

Title
    Composite materials based on glass fabrics and siloxane matrix as substitutive and connective elements of bones in orthopaedics
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Hulejová, H.
    Pešáková, V.
    Sedláček, R.
    Sochor, M.
    Sucharda, Zbyněk
    Suchý, Tomáš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    -, č. 15
Pages
    s. 39-45
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR
    Překlad názvu: Kompositní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradních a spojujících elementů kostí v ortopedii
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    bone plates
    composite
    glass fiber
Keyword
    Based
    Bones
    Composite
    Connective
    Elements
    Fabrics
    Glass
    Materials
    Matrix
    Orthopaedics
    Siloxane
    Substitutive
Abstract (in czech)
   Aplikace kompozitních materiálů na bázi skelných vláken a polysiloxanů jako spojujících nebo náhradních elementů v kostní chirurgii, a to na základě analýzy mechanických a chemických vlastností a biotolerance.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012