Record details

Title
    Composite materials based on glass fibers and polysiloxanes for bone surgery applications
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Hulejová, H.
    Pešáková, V.
    Sedláček, R.
    Sochor, M.
    Suchý, Tomáš
Conference
    YSESM, IMEKO (4. : 04.05.2005-07.05.2005 : Castrocare Terme, Itálie)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of 4th YSESM, IMEKO
Pages
    s. 111-112
Notes
    Překlad názvu: Kompozitní materiály na bázi skelných vláken a polysiloxanů pro použití v kostní chirurgii
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    biocompability
    glass composite
    mechanical testing
Keyword
    Applications
    Based
    Bone
    Composite
    Fibers
    Glass
    Materials
    Polysiloxanes
    Surgery
Abstract (in czech)
   Článek prezentuje některé výsledky mechanických zkoušek, in vitro a in vivo testů biokompability společně s výsledky analýzy struktury povrchu a jejího vlivu na růst kostních buněk, které byly provedeny na komozitních materiálelch na bázi skelných vláken a polysiloxanů. Předložené výsledky se snaží ilustrovat vhodnost použití skelných kompozitů v kostní chirurgii, a to ve formě náhradních, spojovacích nebo výplňových elementů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012