Record details

Title
    Composite plantes for osteosynthesis of long bones-comparison of experimental and fem results
Author
    Balík, Karel
    Cabrnoch, B.
    Křena, J.
    Sochor, M.
    Vilímek, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Pohybové ústrojí
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 120-129
Year
    1999
Notes
    Projekt: GA106/96/1066, GA ČR
    Projekt: GA106/99/0626, GA ČR
    Rozsah: 10 s.
Keyword
    Bones-comparison
    Composite
    Experimental
    Fem
    Long
    Osteosynthesis
    Plantes
    Results
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012