Record details

Title
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
Statement of responsibility
    Ivana Sýkorová, Jiří Smolík, Jiří Pešek, Vladimír Machovič
Author
    Machovič, Vladimír
    Pešek, Jiří, 1936-
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana, 1969-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing
Vol./nr.
    No. 11
Pages
    p. 37-43
Year
    128
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Classfication no.
    549
    552
    553.9
Conspectus category
    549
    552
    553
Subject group
    anhydrit
    elektrárenský popílek
    fylosilikáty
    kovy těžké
    křemen
    mineralogie technická
    odpad průmyslový
    oxidace
    podkrušnohorské pánve
    prvky hlavní
    pyrit
    síra
    technologie
    uhlí hnědé
    vazba chemická
    znečištění
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    ČR-Čechy
    Sokolov
Keyword
    Bed
    Behaviour
    Brown
    Coal
    Combustion
    Composition
    Constituents
    Fluidized
    Mineral
    Mode
    Occurrence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012