Record details

Title
    Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal
Author
    Havránek, Vladimír
    Kerkkonen, O.
    Kučera, Jan
    Schwarz, Jaroslav
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana
Conference
    International Conference on Coal Science (9. : 07.09.1997-12.09.1997 : Essen, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of ICCS 97
Pages
    s. 1187-1190
Notes
    Projekt: GA104/95/0653, GA ČR
Keyword
    Ash
    Bed
    Brown
    Coal
    Combustion
    Composition
    Fluidized
    Fly
    Morphology
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012