Record details

Title
    Composition of tourmaline from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and its immediate vicinity
Author
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Štemprok, M.
Conference
    Tourmaline 1997 International Symposium on Tourmaline (20.06.1997-25.06.1997 : Nové Město na Moravě, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abstracts. Tourmaline 1997 International Symposium on Tourmaline
Pages
    s. 76-77
Notes
    Projekt: GA205/95/0149, GA ČR
Keyword
    Batholith
    Composition
    Granites
    Hory-Erzgebirge
    Immediate
    Krušné
    Tourmaline
    Vicinity
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012