Record details

Title
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
Statement of responsibility
    Ewa Słaby and Andrzej Kozłowski
Author
    Kozłowski, Andrzej
    Słaby, Ewa
Language
    anglicky
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Vol. 181, no. 3
Pages
    p. 245-263
Year
    2005
Notes
    2 obr., 4diagr., 1 fot., 3 tab.
    Bibliografie na s. 260-262
    il., tab.
    Zkr. název ser.: Neu. Jb. Mineral., Abh.
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    chemismus minerálů
    granitoidy
    greizen
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    iontová výměna
    izotopy O
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krystalizace
    metasomatity
    metasomatóza alkalická
    migrace prvků
    pegmatit
    podmínky P-T
    rula
    turmalín
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Composition
    Country
    Fluid
    Granitoid
    Hydrothermal
    Interaction
    Karkonosze
    Record
    Rock
    Tin-tungsten-bearing
    Tourmalines
    Variscan
    Wall
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012